Wednesday, May 10, 2017

Gà bó xôi Hoàng Kim Nguyên Bảo - Món ngon cần lắm công phu | Ẩm Thực Ba Miền

Gà bó xôi Hoàng Kim Nguyên Bảo - Món ngon cần lắm công phu
Không phải tự dưng mà gà bó xôi nổi lên như một “hiện tượng ẩm thực Sài Gòn” trong vài năm gần đây. Người khởi xướng và dẫn đầu “phong trào” này không ai khác chính là thương hiệu ẩm thực Flyfood với món gà bó xôi Hoàng Kim Nguyên Bảo trứ danh.
Gà bó xôi Hoàng Kim Nguyên Bảo - Món ngon cần lắm công phu- Ẩm thực - 24H RSS