Saturday, May 6, 2017

Phát khiếp với đặc sản súp dơi nguyên con | Ẩm Thực Ba Miền

Phát khiếp với đặc sản súp dơi nguyên con
Hãy tưởng tượng khi bạn vớt từ trong bát súp ra nguyên một con dơi với đầy đủ chân và cánh, với hàm răng nhọn hoắt và đôi mắt dữ tợn, bạn dám ăn nó chứ?
Phát khiếp với đặc sản súp dơi nguyên con- Ẩm thực - 24H RSS