Friday, January 27, 2017

Cách bày mâm cỗ truyền thống cúng gia tiên 4 ngày Tết | Ẩm Thực Ba Miền

Cách bày mâm cỗ truyền thống cúng gia tiên 4 ngày Tết
Ngày Tết các gia đình Việt không thể thiếu mâm cỗ cúng gia tiên (tổ tiên) nhưng tập tục cúng gia tiên có từ bao giờ, cách bày mâm cỗ cúng gia tiên hay trình tự cúng thế nào thì không phải ai cũng biết đầy đủ.
Cách bày mâm cỗ truyền thống cúng gia tiên 4 ngày Tết- Ẩm thực - 24H RSS