Wednesday, July 12, 2017

Mẹo "thần thánh" giúp bảo quản rau củ trong nhiều tháng | Ẩm Thực Ba Miền

Mẹo "thần thánh" giúp bảo quản rau củ trong nhiều tháng
Đông lạnh rau củ là cách mọi người vẫn làm để có thể ăn thực phẩm trái mùa. Nhưng mọi việc không đơn gian là chỉ cho vào ngăn đá tủ lạnh. Dưới đây là cách “chuẩn” để bảo quan rau củ được trong nhiều tháng.
Mẹo "thần thánh" giúp bảo quản rau củ trong nhiều tháng- Ẩm thực - 24H RSS